Căn hộ 8X Đầm Sen

Căn hộ 8X Đầm Sen

Hình ảnh đến ngày 25-02-2017
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hồ cảnh quan đã được hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân
 • Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hệ thống thang máy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hệ thống thang máy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ

Hình ảnh đến ngày 25-02-2017
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hồ cảnh quan đã được hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hệ thống thang máy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hệ thống thang máy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ