Căn hộ 8X Plus

Căn hộ 8X Plus

Hình ảnh đến ngày 25-11-2016
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
 • Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
  Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
 • Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
  Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
 • Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
  Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
 • Hoàn thành lắp đặt hộp thư các căn hộ
  Hoàn thành lắp đặt hộp thư các căn hộ
 • Hệ thống camera an ninh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng
  Hệ thống camera an ninh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng
 • Hoàn thiện hệ thống thang máy Mitsubishi và đưa vào sử dụng
  Hoàn thiện hệ thống thang máy Mitsubishi và đưa vào sử dụng
 • Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ
  Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ
 • Hoàn thành thi công cửa chính tất cả các căn hộ
  Hoàn thành thi công cửa chính tất cả các căn hộ

Hình ảnh đến ngày 25-11-2016
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hoàn thành lắp đặt hộp thư các căn hộ Hoàn thành lắp đặt hộp thư các căn hộ Hệ thống camera an ninh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống camera an ninh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng Hoàn thiện hệ thống thang máy Mitsubishi và đưa vào sử dụng Hoàn thiện hệ thống thang máy Mitsubishi và đưa vào sử dụng Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang khu căn hộ Hoàn thành thi công cửa chính tất cả các căn hộ Hoàn thành thi công cửa chính tất cả các căn hộ