Căn hộ 8X Đầm Sen

Căn hộ 8X Đầm Sen

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Mặt bằng tầng điển hình

MẪU CĂN HỘ