Căn hộ 8X Plus

Căn hộ 8X Plus

Hình ảnh hoàn thiện 8X Plus
Hình ảnh tổng thể 8X Plus
Hình ảnh tổng thể 8X Plus
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Hệ thống hầm giữ xe đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Hòm thư tập trung đã hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống camera an ninh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng
Hệ thống thang máy Mitsubishi đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng