Căn hộ 8X Plus

Căn hộ 8X Plus

mặt bằng căn hộ
Mặt bằng tầng điển hình

MẪU CĂN HỘ
mặt bằng căn hộ

mặt bằng căn hộ